Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje, iż postępowanie 1/DT/TZ/2017 zostaje Unieważnione.
Powód unieważnienia: – § 18 pkt 1. c) [cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia]

Protokół otwarcia ofert

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.