Zgromadzenie Wspólników


 Rada Nadzorcza w składzie:

  • Janusz Ciaś – sekretarz
  • Andrzej Korzeniewski – członek

Zarząd

  • Wojciech Szalwach - Prezes Zarządu

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.